PRIMARIA COMUNEI MOVILENI

Judetul Iasi

ANUNTURI DE ACHIZITIEANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA SIMPLIFICATA Detalii Execuţie de lucrări pentru obiectivul Construire dispensar medical în localitate Movileni, comuna Movileni, jud. Iasi
ANUNT DE PARTICIPARE PROCEDURA SIMPLIFICATA Detalii CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL IN LOCALITATE MOVILENI, COMUNA MOVILENI, JUD IASI
INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE CUMPARARE DIRECTA Detalii Serviciile de DIRIGENŢIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şcoală cu clasele I-IV Potangeni, comuna Movileni, jud. Iaşi”
ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA SIMPLIFICATA Detalii OBIECTIVUL DE INVESTITII Reabilitare si extindere Școala Gimnaziala Larga Jijia Corp A si B, în Comuna Movileni, judetul Iasi
ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA SIMPLIFICATA Detalii EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN COM MOVILENI, JUD IASI
Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări Detalii REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA LARGA JIJIA CORP A SI B, COMUNA MOVILENI
ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA SIMPLIFICATA Detalii Pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare Scoala Primara Iepureni, corp A si B com. Movileni, jud. Iasi
Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări Detalii pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare Scoala Primara Iepureni, corp A si B com. Movileni, jud. Iasi
Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări Detalii REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA LARGA JIJIA CORP A SI B, COMUNA MOVILENI
INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE CUMPARARE DIRECTA Detalii Cumparare directa servicii de DIRIGINTE DE SANTIER, COD CPV 71520000-9