PRIMARIA COMUNEI MOVILENI

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Movileni are urmatoarea componenta:
 • Primar - Plumbu Mihai - PSD
 • Viceprimar - Frunza Mihai - PMP
 • Consilieri:
  • Acatrinei Mihai Adrian - PNL
  • Anitei Costache - PNL
  • Bura Constantin - ALDE
  • Cislaru Ioan - PSD
  • Hodoroada Dan Constantin - PSD
  • Holbura Gheorghe - PNL
  • Macovei Ionel - PNL
  • Mosulica Vasile - PSD
  • Nechifor Mihai - PSD
  • Necula Gheorghe - PMP
  • Rimbu Cristian- PSD
  • Spiridon Mitica - PMP
Fisiere:

» 2017
» HCL. nr. 13/16.02.2017 privind aprobarea modificarii pozitiei nr.147,pozitiei nr.160,pozitiei nr. 182 si pozitiei nr.212 la anexa privind inventarul domeniului public al comunei Movileni,judetul Iasi,aprobat prin H.C.L nr.1 din 30.01.2013
» HCL. nr.14/16.02.2017 privind modificarea art.5 al HCL. nr. 3 din 25.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MOVILENI,JUDETUL IASI"
» HCL. nr. 15/16.02.2017 privind modificarea art.5 al HCL. nr.4 din 25.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA MOVILENI,JUDETUL IASI"
» HCL. nr.16/16.02.2017 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2017/2018 de pe raza comunei Movileni,judetul Iasi
» HCL nr. 1/09.01.2017 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar pentru anul 2016
» HCL nr.17/28.02.2017 - privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi[.....]
» HCL nr. 2/25.01.2017 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii
» HCL nr.18/28.02.2017 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala Larga-Jijia [ .... ]
» HCL nr. 3/25.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei
» HCL nr.19/28.02.2017 - privind modificarea art.1 HCL nr.45 din 29.11.2016,privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea,modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Movileni,jud.iasi
» HCL nr. 4/25.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei "MODERNIZARE STRAZIN COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI"
» HCL nr.20/28.02.2017 - privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 84 la Anexa privind inventarul domeniului privat al comunei Movileni , jud.Iasi [ ... ]
» HCL nr. 5/30.01.2017 privind modificarea Hotararii nr. 1 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local Movileni, judetul Iasi
» HCL nr.21/28.02.2017 - privind alocarea unei sume de 1500 lei in vederea acordarii unor premii si cadouri cu ocazia organizarii Zilei Internationale a Femeii [ .... ]
» HCL nr. 6/30.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local supleantului inscris pe lista Partidul National Liberal
» HCL nr.22/28.02.2017 - privind aprobarea incheierii unui ACORD DE COOPERARE intre comuna Movileni si satul Costuleni [ ... ]
» HCL nr. 7/30.01.2017 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamand Scoala Gimnaziala Larga-Jijia [...]
» HCL nr. 8/30.01.2017 privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru anul 2017 care se efectueaza de beneficiarii apti de munca ai Legii nr. 416/2001
» HCL nr.24/03.03.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii " Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Larga-Jijia ... " [...]
» HCL nr. 9/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei "Modernizare si extindere sistem de iluminat public stradal in comuna Movileni, judetul Iasi"
» HCL nr.25/03.03.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii - "Reabilitare si modernizare Scoala Primara Iepureni ... " [ ... ]
» HCL nr. 10/30.01.2017 de aprobare a schimbarii reprezentantului legal
» HCL nr.26/03.03.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii - "Reabilitare si extindere Gradinita cu program normal Movileni " [ .... ]
» HCL nr. 11/30.01.2017 privind intervalul actualizat al bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Movileni
» HCL nr.27/03.03.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii " reabilitare,modernizarea si dotarea dispensarului medical din localitatea Movileni ... " [ ... ]
» HCL nr. 12/30.01.2017 privind modificarea art. I pct. 1, la Hotararea Consiliului local Movileni nr. 7 din 28.06.2006 [...]
» HCL nr.28/03.03.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii- " Extinderea sistemului de apa si canalizare in comuna Movileni,jud. Iasi "
» 2016
» 2015