PRIMARIA COMUNEI MOVILENI

Judetul Iasi

PREZENTARE LOCALA

Monografii Rurale | 01.06.2017 | Biatrice Duca | Comuna Movileni | Partea 1
Monografii Rurale | 08.06.2017 | Biatrice Duca | Comuna Movileni | Partea 2   

 Comuna Movileni
ocupa o pozitie relativ centrala in cuprinsul judetului, plasandu-se la 28 km nord-vest de municipiul Iasi, cu o suprafata totala de 7927 ha. Legatura cu orasul Iasi se face nu numai pe sosea ci si pe calea ferata Iasi - Dorohoi, comuna dispunand de halte C.F.R. in satele Movileni, Potingeni si Larga - Jijia.
    Satele componente ale comunei sunt:
 • Movileni,
 • Potingeni,
 • Larga - Jijia
 • Iepureni.
    Comuna Movileni se invecineaza:
 • Nord - cu comuna Vladeni,
 • Nord-Est - cu comunele Tiganasi si Popricani,
 • Sud - cu comunele Rediu si Rominesti,
 • Vest - cu comunele Gropnita si Rominesti,
 • Nord-Vest - cu comuna Gropnita.
    Comuna Movileni cu satele componente face parte din categoria asezarilor care apar amintite in primele documente istorice ale secolelor XIV - XV, din grupa localitatilor ce formeaza o adevarata o adevarata fasie care tarverseaza Poarta Tirgu - Frumos si se prelungeste pana spre capitala Moldovei.

    Movileni
    Sat centru de comuna inca din anul 1877, ca asezare dateaza din anul 1772. La inceput purta numele de Bas - Ceaus, nume ce s-a pastrat pana in anul 1864 cand in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza a fost schimbat in Movileni. In anul 1801 s-a construit biserica Sf. Spiridon cu fundatie de piatra si zidarie de caramizi, care a fost distrusa intr-un destul de scurt, in 1926 construindu-se actuala biserica cu contributia cetatenilor. In anul 1820 in sat erau 158 locuitori. halta Potirgeni de pe linia ferata Iasi - Dorohoi a fost terminata in anul 1896 si a intrat in functiune in anul 1940.

    Larga-Jijia
    Este plasat la 3 km sud - est de centrul comunal, pe soseaua spre Iasi. Numele sau este legat de pozitia geografica (podisul Larga si raul Jijia din apropiere), ca asezare datand din anul 1836. In sat este o biserica din secolul XVIII, reamplsata in anul 1861. In documente se semnaleaza ca in Larga exista o posta cu 12 surugii si un capitan; aceasta arata ca prin sat trecea un drum care facea legatura intre Iasi si Botosani.

    Potirgeni
    Situat la 3 km vest de centrul comunal, pe podisul cu acelasi nume, dateaza din anul 1573. Alaturi de actuala biserica din fundatie de piatra si cu pereti de caramida construita in anul 1759, in partea de vest a satului se afla ruinele vechii biserici construite in anul 1600.
   
    Iepureni
    Este situat la aproximativ 10 km sud - est de centrul comunei. Ca asezare dateaza din anul 1772. Acest sat a functionat ca centru de comuna incepand cu anul 1925, timp de 7 ani, dupa care a trecut la comuna Tiganasi, unde a format un centru cu mai multe comune pentru 1 an de zile. In anul 1933 se reinfiinteaza comuna Iepureni, iar in 1968 se desfiinteaza, fostul sat de centru trecand la comuna Movileni.
    Populatia stabila a comunei Movileni la nivelul anului 1998 era de 3209 locuitori, actualmente aceasta fiind de 3119 locuitori, din care 515 locuitori in Movileni, 746 locuitori in Larga Jijia, 881locuitori in Iepureni si 977 locuitori in Potingeni , componenta etnica fiind de 99.9% romani.
    Autoritatile administratiei publice locale care conduc comuna sunt, conform legii, primarul si consiliul local; locul desfasurarii activitatii fiind sediul primariei, situat in satul de resedinta Movileni.
    Activitatea se desfasoara in baza atributiilor specifice, stabilite prin lege si in baza atributiilor cuprinse in fisa postului.
    Zona beneficiaza de o serie de servicii ce-si au localizarea in general in cenrele de comuna:
 • Invatamantul este asigurat in gradinite, scoli pentru ciclul primar in toate satele componente, primar si gimnazial in centrele de comuna;
 • Asistenta medicala este asigurata prin Dispensarul uman in care isi desfasoara activitatea 3 cabinete individuale si farmacia precum si prin Serviciul Public Sanitar Uman in satele Iepureni si Potargeni;
 • Mentinerea sanatatii animalelor este asigurata prin circumscriptia sanitar veterinara;
 • Activitatea de posta si telecomuniatii este asigurata prin oficiul postal comunal din satul Movileni;
 • Politia asigura ordinea publica si rezolvarea altor probleme ce tin de competenta organelor de politiel activitatile culturale se desfasoara in Caminul cultural, aici functionand si biblioteca comunala;
 • Bisericile asigura in fiecare sat serviciile de cult.
    Comuna prezinta un interes deosebit pentru unitatile industriale prelucratoare de materii prime agricole si mai ales pentru agentii economici privati care preiau, in vederea comercializarii, cantitati insemnate de produse agricole.
    Economia comunei are un caracter preponderent agricol. Din acest punct de vedere comuna se incadreaza in zona a V - a, favorabila productiei de carne, cereale si legume. Suprafata agricola are o pondere de 82.9% din suprafata comunei.
    In comuna exista 428 ha de luciu de apa, din care o pondere importanta sunt cuprinse in urmatoarele acumulari:
 • Iazuri detinute de S.C. Pescaris,
 • Iazuri detinute de Consiliul local - Jijioara, Budai, Izvoare 1 - 4, Movileni, Ferarie
    Caile de comunicatie existente sunt:
 • DJ 282 - Iasi-Gropnita,
 • Calea ferata Iasi - Dorohoi
 • Drumurile comunale: Movileni-Tiganasi, Potirgeni-Rominesti.
    Comuna Movileni dispune de bunuri proprietate publica si privata care sunt supuse inventarierii, inventarul bunurilor unitatii administrativ teritoriale Movileni il anexam la prezentul statut.
    Bunurile proprietate publica a comunei, precum si serviciile publice pot fi date in administrare, concesionare sau inchiriere, iar cele proprietate privata a comunei pot fi vandute, concesionate sau inchiriate. Vanzarea, concesionarea  sau inchirierea se va face prin licitatie publica, organizata in conditiile legii.
    Cetatenii comunei au dreptul de a participa la viata economica, politica, sociala si culturala a comunei. Ei pot fi consultati prin referendum asupra unor probleme de interes deosebit. Consultarea se va face prin adunarile publice pe sate, convocate de catre primar sau din initiativa unei treimi din numarul consilierilor in functie. Convocarea se face prin aducerea la cunostinta a scopului adunarii, a datei si a locului unde urmeaza a se desfasura.
    Adunarea cetateneasca este calabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti. Propunerile se consemneaza intr-un proces verbal si se inainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta. Solutia adoptata de consiliul local se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.
    Persoanele nascute in comuna vor primi la implinirea varstei de 18 ani, titlul de "fiu/fiica a comunei", in cadrul unei festivitati organizata de catre primar.
    Pentru persoanele care au o contributie deosebita pe plan politic, economic, social si cultural, se va acorda titlul de "cetatean de onoare."
    Pierderea acestor titluri se produce in caz de deces sau alte cazuri deosebite (infractiuni etc.).