Cuvântul primarului

„Dacă până acum , am căutat și am oferit soluții la problemele și nevoile comunității din postura de cetățean al comunei Movileni , alegerile locale din 27 septembrie mi-au oferit prilejul de a contribui la transformarea acestor soluții în proiecte viabile pe care le voi susține din postura de primar al Comunei Movileni. Vă asigur de întreaga mea disponibilitate umană de a mă achita cu succes de responsabilitățile ce derivă din aceasta titulatură, mulțumindu-vă totodată pentru sprijinul și susținerea în demersului meu .”

Cu stimă, primar Dan – Constantin Hodoroabă.

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

Primar: Hodoroabă Dan
Viceprimar: Holbură Gheorghe
Secretar General: Ancuţa Carmen
Funcționarul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal:
Spiridon Paulica

Telefon: 0232/297.777
Fax: 0232/297.878
Email: contact@primariamovileni.ro

Așezarea geografică:
Comuna Movileni ocupă o poziţie relativ centrală în cuprinsul judeţului, plasându-se la 28 km nord-vest de Municipiul Iaşi, cu o suprafaţă totală de 7927 ha. Legătura cu oraşul Iaşi se face nu numai pe şosea ci şi pe calea ferată Iaşi-Dorohoi, comuna dispunând de halte CFR în satele Movileni, Potângeni şi Larga-Jijia.

PROIECTE DE INVESTIȚII

 • Împreună pentru educaţie, comuna Movileni, judeţul Iaşi
 • Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare, staţie epurare, comuna Movileni, satele Potângeni, Movileni, Larga-Jijia și Iepureni
 • Achiziţia unui buldoexcavator
 • Lucrări de renovare (reabilitare), supraînălţare, amenajare parcare la sediul Primăriei comunei Movileni, judeţul Iaşi
 • Modernizare drumuri de exploataţie agricolă în comuna Movileni, judeţul Iaşi
 • Extindere reţea electrică în satul Iepureni, comuna Movileni, judeţul Iaşi
 • Lucrări de renovare (reabilitare), modernizare şi utilităţi aferente cămin cultural comuna Movileni, judeţul Iaşi
 • Modernizare DC din DJ 282 Iepureni-DC 10, L=3250 m, comuna Movileni, judeţul Iaşi
 • Modernizare DC din DJ 283-Movileni-Potângeni L=4380 m, comuna Movileni, judeţul Iaşi
 • Modernizare DC (DC Larga-Jijia-Gară, Ferma Piscicolă din DJ 282) comuna Movileni, judeţul Iaşi
 • Şcoala europeană de la Potângeni, comuna Movileni, judeţul Iaşi
 • Realizare utilităţi şcoală cu clasele I-IV sat Potângeni, aparţinând şcolii cu clasele I-VIII Larga-Jijia, comuna Movileni, judeţul Iaşi
 • Îmbunătăţirea calităţii mediului prin lucrări de împădurire a terenurilor agricole degradate în comuna Movileni, judeţul Iaşi

OBIECTIVE TURISTICE

Trei obiective din comuna Movileni sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local. Două dintre ele sunt situri arheologice:
—movilele din Halstattul târziu pe culmea dealului de la nord-nord-vest de biserica din Movileni;
—situl de „la Grădină”, aflat pe un grind de la 500 m est de satul Larga-Jijia, sit ce cuprinde urme de așezări din neoliticul târziu (cultura ceramicii liniare), eneolitic (cultura precucuteni, faza II) și perioada Halstatt.
Un al treilea obiectiv este clasificat ca monument de arhitectură
— biserica de lemn „Sfântul Nicolae” (1861) din satul Larga-Jijia.

DELTA DE LA MOVILENI

Mini-delta din Larga Jijiei este atracția principală de pe raza comunei Movileni, a cărei amenajare a început în 1977.

Aceasta este reprezentată de o serie de lacuri ( iazuri ) care, după ce au fost organizate corespunzător, au devenit atracție și pentru numeroasele specii de păsări. Astfel, în urma cercetărilor realizate în anul 2000 de către studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” de la Iași, s-a constatat prezența a peste 190 de specii de păsări care trăiesc aici.

În cadrul rezervației poți observa lebede, cormorani, egrete, rațe și alte păsări care aduc un strop de Deltă în zona Moldovei.
Se întinde pe o suprafață de peste 1.200 de hectare și e un loc propice pentru a-ți petrece timpul în aer liber.
De asemenea, ai posibilitatea de a te plimba cu barca sau de a pescui.
Așa că, o poți trece în plan, fiind un loc perfect pentru sezonul cald!

Sursa: planiada.ro

delta movileni-iasi
delta movileni-iasi-2
delta movileni-iasi-4

DATINI ȘI OBICEIURI

If you’re seeking an intimate, discrete way to spend an evening in Dubai, escorts in Dubai can be the perfect choice. The escorts are professionally dressed and can speak fluent English. If sexual intimacy is not your thing, they’ll not charge you for it – they only charge for companionship. Dubai escorts can offer more intimacy if you are seeking a relationship. On the internet, you can search for Dubai escorts. Certain websites have lists of verified escorts and others advertise themselves. Whichever site you choose to use an account for the profile of a Dubai Escort has to contain a link to their own web page. You can also examine a person’s profile by asking photos since some girls have shared pictures of others and not identified them as clients. A great escort is essential to your trip, especially in case you’re searching for more security. A majority of escorts within Dubai work in the evening hours. Private escorts can be hired for private events, however it is important to always ensure that there is someone present. You can reach an individual website or an agency for an escortee service in Dubai. Make sure that you don’t drink when you’re getting a woman or prostitute as this will likely result in some unpleasant experiences for everyone who is involved. There are plenty of female escorts available in Dubai. If you’re in search of a fun, intimate relationship, or to have a romantic tantra massage in dubai night out, an escort from your local area is a great way to find an attractive female partner. They are available to give blowouts or massages along with other options. The stunning appearance of these ladies will become the talk of the your town. These ladies are also super-hot and can meet the most difficult wants.

If you’re looking to see your fantasies come to life, an escort New York service is the ideal choice. You can get the assistance of a professional agent any time of the evening or day, which will allow you to take advantage of your time in the city to the fullest. In addition to feeling at ease, you will have fun sex in the privacy of a luxury home. Whether you want a date or simply would like to enjoy a evening with someone special, an escort can be the ideal method to make your nyc escort dreams come true. In the event of you are looking for an escort NYC make sure you think about the type of woman you want. Many of these beautiful women come of Asia however, many are available in other parts of the world. Asian escorts located in NYC are especially hot and you’ll be able to choose according to her appearance and character. You may also find them close to your home or work. Whatever type of escort service you need There’s one nearby! Find the right NYC an escort that is of the same ethnicity will be able to seduce women who is from NYC is the most effective approach to achieve it. Even with their Asian origins, Asian women have the capability to attract men with just their looks and a little bit of attraction. It is possible to take them on a night out with you or to the next one of your dates. An escort service within NYC can open up many doors. It’s the best location to find the right sex partner if you’re looking for an Asian escort.

One of the most trusted ways to assess a writing company’s high-quality is to look through the reviews of customers. People will post feedback regarding their experiences using the service, regardless of whether they are posting it on a site dedicated to them or through search engines. It is an excellent method to determine if the service provider delivers in time or not. Check the reviews thoroughly and look for plagiarism. You should also look out for a customer service line that can be reached easily. They possess the knowledge and knowledge required to write top-quality writing. Writers are skilled enough to create a style which is appealing to jury. They are also aware of the most common mistakes students make while writing essays. This program will inform the writer of any mistakes they could be making. These services also provide proofreading and editing to spot the grammar mistakes or off-base thoughts. An experienced writer is ideal for students who are short of time. Online essay help services are becoming more popular for students. Students often feel pressured to complete high-quality assignments on their own. Many students are turning to essays help essays online services to help. There are numerous advantages of selecting help for essays. These services can assist you in staying on top of your studies and help you achieve your academic goals. These are just a few benefits

If you’re in search of a good escort to Dubai and you are wondering where to start. Go to the website of the company. It is an excellent method to check rates and read reviews. However, be cautious – there’s a lot of fraudsters on the market! Check out reviews prior to making a decision to hire a local prostitute. Many of these are fake or managed by scam agencies. Also, ensure that you’re not drinking while you are picking up whores, as they won’t want to drive you home after the encounter. While sexual prostitution within Dubai is not permitted, it is legal to have sex in Dubai with an escort male. The price of an hour of sex varies depending on the age of the girl and her race, but most costs are between AED 150 to AED 2000. If you aren’t comfortable with spending this amount it is possible to find a number of affordable options available. Consider a female escort from India or Africa if you are in a tight budget. A female escort from Dubai is a good choice for a sexy vacation. It is possible to find the ideal woman to accompany you on your Dubai trip, regardless what you’re seeking, whether an intimate getaway or something more serious. There’s plenty to do in Dubai It has luxurious hotels, gorgeous beaches as well as a myriad of entertainment options It’s not difficult to become bored! The Dubai an escort could fill in escort dubai this void and make your stay much more pleasurable.

EscortNY is a unique ny escorts and premium escort company. There are gorgeous ladies with solid backgrounds who will serve as your escort. The women they choose have a diverse spectrum of character and values which makes them ideal to go on a romantic trip. Beautiful women from all over the globe is sure to impress you and entice you by her sensuality. If you’re planning to have a romantic party in New York, you can opt for an Asian an escort. It is possible to have an intimate Asian romance session with her! She is sure to be there for you on any night out whether in the city or somewhere else. Asian escorts are sexy and possess the expertise to make your event unforgettable. There are many methods to choose the right party escort New York. The first step is to find an escort service in New York. Men often hang out with them in clubs and at parties. It is often difficult for them to get clients. Prostitutes can also be contacted working for larger organizations, as these organizations cater to clients who want sexual contact with an adult. It is possible to arrange an escorte to meet you in the place of the event.

Ultima actualizare: 13:06 | 3.10.2022

Sari la conținut